Q. Lekarz zlecił mi badanie EKG metodą Holtera. Na czym ono polega i jak należy się przygotować?

Badanie metodą Holtera polega na rejestracji zapisu EKG w sposób ciągły przez 24, 48 godzin, a nawet 7dni . Badanie pozwala na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych oraz pauz w pracy serca, które wystąpią w trakcie rejestracji. Dzięki badaniu można wykryć przyczynę lub monitorować leczenie takich chorób, jak:

-Omdlenia i utraty przytomności pochodzenia sercowego.

-Zaburzenia rytmu serca.

-Choroba wieńcowa i stan po zawale serca.

-Bloki przewodzenia i pauzy w pracy serca wymagające leczenia za pomocą wszczepienia stymulatora serca.

-Ocena rytmu po wszczepieniu stymulatora serca.

-Obserwacja niektórych wrodzonych chorób serca

W celu wykonania badania, na klatkę piersiową pacjenta przykleja się elektrody do których podłącza się przewody wychodzące z aparatu rejestrującego, mającego postać niewielkiego "pudełeczka". Z tak podłączonym aparatem chodzi się przez następne 24 godziny lub dłużej, zależnie od wskazań, wykonując normalne czynności życiowe. W trakcie badania, pacjent powinien prowadzić specjalny dzienniczek, w którym zapisuje swoją aktywność fizyczną i emocjonalną (na przykład zdenerwowanie) oraz występujące objawy, takie jak: ból w klatce piersiowej, poczucie arytmii, omdlenie lub zasłabnięcie. Warto też zapisywać jakie leki i o której godzinie zostały przyjęte.

Przed założeniem urządzenia, w celu odtłuszczenia skóry należy wykąpać się. Po kąpieli nie należy smarować ciała tłuszczem ani balsamem. Mężczyźni powinni dodatkowo ogolić owłosienie na klatce piersiowej w miejscach gdzie będą przyklejane elektrody. Działania te są potrzebne dla zapewnienia prawidłowego przewodnictwa elektrycznego skóry, ważnej dla przeprowadzanego badania. W trakcie badania nie można kąpać się ani brać prysznica, ponieważ urządzenia rejestrujące nie są wodoodporne i zamoczenie mogłoby doprowadzić do ich zniszczenia.Nie wolno także używać poduszki ani koca elektrycznego, bo mogą zakłócać pracę aparatu. Jeśli któraś elektroda się odklei, należy ją przymocować w tym samym miejscu.