lek. med. Grzegorz Szajn

Specjalista chorób wewnętrznych
Kardiolog

 Specjalista w zakresie kardiologii zachowawczej oraz interwencyjnej. Przez wiele lat pracował jako starszy asystent w Oddziale Endowaskularnym z Pracownią Hemodynamiki Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Obecnie kierownik Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu. Posiada specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Współautor prac naukowych z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz tłumacz książek z zakresu kardiologii, m.in. „Choroby Serca E. Braunwalda”. W naszej firmie przeprowadza konsultacje kardiologiczne oraz kwalifikuje chorych do zabiegów inwazyjnych (koronarografia, zabiegi przezskórnej plastyki wieńcowej i implantacji stentów). Wykonuje także testy wysiłkowe, badania USG serca i przepływów w tętnicach dogłowowych.

Wykonywane usługi:

-konsultacje kardiologiczne;

-konsutacje kardiologii inwazyjnej

-USG serca

-EKG

-testy wysiłkowe

-USG tetnic dogłowowych