dr hab. nauk med. Małgorzata Trocha

Specjalista chorób wewnętrznych
Hipertensjolog

Specjalista chorób wewnętrznych i nadciśnienia tętniczego (hipertensjolog). Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2005 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez wiele lat zarówno w lecznictwie otwartym, jak również w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych i hipertensjologa. Jest autorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych prezentowanych w Polsce i za granicą. Jest także współautorem podręczników medycznych. Brała udział w licznych Konferencjach Polskiego towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego i EuropejskiegoTowarzystwa Farmakologicznego.  W firmie KardioMedical jest ekspertem w dziedzinie zaburzeń oddychania w czasie snu i polisomnografii. Zajmuje się kardiologią i hipertensjologią.Wykonuje USG serca, testy wysiłkowe i inne badania.

Wykonywane usługi:

-konsultacje hipertensjologiczne;

-konsutacje internistyczne

-USG serca

-EKG

-testy wysiłkowe

-polisomnografia