Katarzyna Ziemanin-Bugajska

mgr pielęgniarstwa

Pielęgniarka kordynująca.Lider pielęgniarek i sekretarek medycznych

Mgr Katarzyna Ziemianin-Bugajska ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na wydziale Zdrowia Publicznego na kierunku Pielęgniarstwo i uzyskała w 2007 roku tytuł licencjata pielęgniarstwa. W roku 2009 ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku Międzyuczelnianym i uzyskała tytuł magistra Zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej i społecznej. W 2007 roku podjęła pracę na Oddziale Kardiologicznym z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym, gdzie zdobyła doświadczenie w zakresie opieki kardiologicznej. Od 2010 roku pracuje w Poradni Kardiologicznej Kardiomedical w Bolesławcu, W poradni pełni funkcję lidera pielęgniarek i sekretarek medycznych.