dr hab. nauk med. Marta Negrusz-Kawecka, profesor UM

Specjalista chorób wewnętrznych
Kardiolog

Od 1981 r. pracuje w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie obecnie pełni funkcje zastępcy kierownika kliniki oraz ordynatora. Wieloletni nauczyciel akademicki, dydaktyk i kierownik specjalizacji wielu młodych internistów i kardiologów. Posiada specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. W 1984 r. obroniła pracę doktorską poświęconą badaniom nad hipotensyjnym działaniem propranololu u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze. Na podstawie imponującego dorobku naukowego i przeprowadzonej rozprawy habilitacyjnej dotyczącej transportu jonów sodu przez błony komórkowe limfocytów u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze w 2007 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego oraz profesora. Jest autorką ponad 150 fachowych kardiologicznych prac naukowych publikowanych lub prezentowanych w kraju jak i za granicą. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału Wrocławskiego PTK. W firmie KardioMedical jest ekspertem w dziedzinie arytmologii (diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca). 

Wykonywane usługi:

-konsultacje kardiologiczne;

-konsutacje internistyczne

-EKG

-testy wysiłkowe