Konsultacje lekarskie

Prowadzimy konsultacje lekarskie w zakresie
- Kardiologii
- Kardiologii inwazyjnej i arytmologii
- Kardiologii dziecięcej
- Hipertensjologii
- Chorób wewnętrznych

W czasie pierwszej wizyty lekarz przeprowadza dokładny wywiad dotyczący choroby aktualnej, chorób przebytych oraz wywiad rodzinny. Przeprowadzane jest badanie fizykalne, EKG, pomiar ciśnienia na czterech kończynach oraz pomiar współczynnika kostka/ramię. W zależności od potrzeb wykonywane są następnie badania dodatkowe np. USG serca, USG naczyń, test wysiłkowy itp. Wizyta kończy się wydaniem zaleceń w formie pisemnej i recept. W dokumentacji zebranej w teczce pacjenta zawarte są wszystkie najważniejsze materiały dotyczące procesu leczenia: rozpoznania, dane z wywiadu, zalecenia, wyniki badań dodatkowych, diety, recepty oraz dane kontaktowe poradni. Każdy pacjent ma przydzielanego indywidualnego opiekuna, z którym może kontaktować się w wyznaczonych godzinach w formie telefonicznej, mailowej, przez sms lub osobiście w poradni. Opiekun pomaga pacjentowi w ustalaniu terminu wizyt i badań, pośredniczy w konsultacjach telefonicznych oraz udziela wsparcia  w sytuacjach trudnych.Po pierwszej wizycie każdy pacjent uzyskuje kartę poradni, na której gromadzone są punkty(patrz regulamin)stanowiące podstawę do udzielania rabatów(do 30% na wszystkie usługi z wyłączeniem laboratorium).Wszystkie konsultacje telefoniczne oraz konsultacje w poradni pomiędzy wyznaczonymi wizytami są bezpłatne.