24-godzinne automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)

24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego, ABPM (Ambulatory blood pressure monitoring) polega na automatycznym całodobowym monitorowaniu skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzenia składającego się z mankietu oraz rejestratora. Badanie służy do rozpoznawania nadciśnienia tętniczego, oceny skuteczności leczenia oraz różnicowania z "efektem białego fartucha" . Pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnej aktywności, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań. Pomiary dokonywane są poza środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia), co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia. Badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w przyszłości. Badanie wykonuje się w przypadku dużych różnic w zakresie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt, mierzonego w gabinecie lekarskim i w domu , podejrzenia oporności na leczenie farmakologiczne, występowania spadków ciśnienia tętniczego(szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę) oraz w przypadku nadciśnienia tętniczego lub stanu przedrzucawkowego u kobiety w ciąży.  Pomiary wykonywane są w ustalonych interwałach, zwykle co 15-20 minut podczas dnia oraz co 20-30 minut w godzinach nocnych. Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem. W czasie badania pacjent wypełnia załączony dzienniczek czynności i zdarzeń. Po 24 godzinach pacjent zgłasza się do poradni w celu odczytania badania.   Zalecenia dotyczące badania: W dniu badania należy przyjąć wszystkie leki, które są standardowo zażywane. Należy prowadzić normalny tryb życia. W momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała (moment pomiaru jest wyczuwalny przez pacjenta lub przez pacjenta inicjowany). W momencie pomiaru nie należy rozmawiać. Nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet. Mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie. Należy chronić urządzenie przed wilgocią i wodą, a także bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Należy prowadzić dzienniczek badania, w którym zapisywane będą wykonywane czynności i czas ich trwania, jak również występujące dolegliwości, odnotowywane godziny spożywania posiłków, snu i przebudzenia oraz nazwy, dawki i godziny przyjmowania leków. W przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać.W przypadku wątpliwości pojawiających się w trakcie badania prosimy o skontaktowanie się z poradnią.

Aparaty do badania ABPM stosowane w KardioMedical posiadają pozytywna weryfikację Europejskiego Towarzystwa Hipertensjologicznego (ESH) oraz zostały zaprojektowane dokładnie wg wytycznych  Europejskiego Towarzystwa Hipertensjologicznego (ESH).

 

W naszej pracowni nadciśnienia tętniczego oznaczamy ciśnienie centralne i w ten sposób określamy prawdziwe ryzyko sercowo-naczyniowe.........

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą społeczną, która powoduje ciężkie powikłania i zwiększa ryzyko zawału serca, udaru mózgu, tętniaka aorty, miażdżycy tętnic obwodowych i przedwczesnej śmierci. Nadciśnienie tętnicze często przebiega bezobjawowo i jest bagatelizowane przez pacjentów, stąd nazywane jest potocznie„cichym zabójcą” (silent killer).

Pomiaru ciśnienia tętniczego najczęściej dokonuje się metodą pośrednią(oscylometryczną lub osłuchową) za pomocą mankietu ramiennego lub  nadgarstkowego(mniej precyzyjnie). Pomiary takie obarczone są jednak sporą ilością błędów, do których zalicza się między innymi: efekt "białego fatucha" , artefakty ruchowe, błędy związane z zaburzeniami rytmu serca i inne. Dodatkowo takie pomiary wyznaczają tzw. ciśnienie obwodowe czyli ciśnienie, które panuje w tętnicy ramiennej lub promieniowej. W licznych badaniach udokumentowano, że najbardziej istotny wpływ na powstawanie powikłań sercowo-naczyniowych ma ciśnienie centralne, czyli ciśnienie panujące lokalnie w aorcie i tętnicach szyjnych. Ze względu na na zjawisko nakładania się ciśnienia generowanego przez serce z falą ciśnienia odbitego w tętnicach obwodowych ciśnienie centralne możne znacznie różnić się od ciśnienia mierzonego na tętnicach obwodowych-ramiennej lub promieniowej(pomiary klasyczne). Ciśnienie centralne może być niższe lub wyższe od ciśnienia mierzonego klasycznie. Istnieją więc sytuacje, w których przy pozornie prawidłowym ciśnieniu mierzonym na tętnicy ramiennej ciśnienie centralne jest podwyższone i generuje poważne powikłania lub odwrotnie pacjent stosuje leki hipotensyjne na chorobę, która  u niego nie występuje.

 W naszej pracowni nadciśnienia tętniczego oznaczamy ciśnienie centralne i w ten sposób określamy prawdziwe ryzyko sercowo-naczyniowe. Mamy również doskonałe narzędzia do oceny rokowania naszych pacjentów(prędkość fali tętna,wskaźnik augmentacji i opór obwodowy). Dodatkowo poprzez 24-48 godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego centralnego w warunkach normalnego życia oznaczamy unikalne parametry mające wpływ na terapię choroby i powikłania(zmienność ciśnienia w ciągu doby,  ciśnienie nocne, spadek cisnienia w porównaniu dzień-noc, poranny wzrost ciśnienia oraz efekt "białego fartucha". 

Zapraszamy