24-godzinne automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)

24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego, ABPM (Ambulatory blood pressure monitoring) polega na automatycznym całodobowym monitorowaniu skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzenia składającego się z mankietu oraz rejestratora. Badanie służy do rozpoznawania nadciśnienia tętniczego, oceny skuteczności leczenia oraz różnicowania z "efektem białego fartucha" . Pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnej aktywności, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań. Pomiary dokonywane są poza środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia), co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia. Badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w przyszłości. Badanie wykonuje się w przypadku dużych różnic w zakresie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt, mierzonego w gabinecie lekarskim i w domu , podejrzenia oporności na leczenie farmakologiczne, występowania spadków ciśnienia tętniczego(szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę) oraz w przypadku nadciśnienia tętniczego lub stanu przedrzucawkowego u kobiety w ciąży. Pomiary wykonywane są w ustalonych interwałach, zwykle co 15-20 minut podczas dnia oraz co 20-30 minut w godzinach nocnych. Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem. W czasie badania pacjent wypełnia załączony dzienniczek czynności i zdarzeń. Po 24 godzinach pacjent zgłasza się do poradni w celu odczytania badania.  Zalecenia dotyczące badania: W dniu badania należy przyjąć wszystkie leki, które są standardowo zażywane. Należy prowadzić normalny tryb życia. W momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała (moment pomiaru jest wyczuwalny przez pacjenta lub przez pacjenta inicjowany). W momencie pomiaru nie należy rozmawiać. Nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet. Mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie. Należy chronić urządzenie przed wilgocią i wodą, a także bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Należy prowadzić dzienniczek badania, w którym zapisywane będą wykonywane czynności i czas ich trwania, jak również występujące dolegliwości, odnotowywane godziny spożywania posiłków, snu i przebudzenia oraz nazwy, dawki i godziny przyjmowania leków. W przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać. W przypadku wątpliwości pojawiających się w trakcie badania prosimy o skontaktowanie się z poradnią.

Aparaty do badania ABPM stosowane w KardioMedical posiadają pozytywna weryfikację Europejskiego Towarzystwa Hipertensjologicznego (ESH) oraz zostały zaprojektowane dokładnie wg wytycznych  Europejskiego Towarzystwa Hipertensjologicznego (ESH).